Efkava Oy on sertifioinut laatujärjestelmän ISO 9001:2008 mukaisesti.
Hitsauksen laadunhallinnan sertifiointi noudattaa standardia SFS-EN ISO 3834-2.
Työturvallisuus ja terveysjärjestelmä täyttää standardin OHSAS 18001:2007 vaatimukset.
Laatukäsikirjan ympäristöosio noudattaa standardia ISO 14001:2004

Mekaaninen Kunnossapito

HITSAUKSEN LAADUNHALLINTA

- Hitsauksen laadunhallinta sertifioitu SFS EN 3834-2 mukaisesti
- Sertifioidut hitsauskoordinoijat
- Putkistojen ja painelaitteiden valmistus G moduuliin asti
- Nestekaasu- ja maakaasuasetusten mukaiset luvat em. putkistojen
  asentamiseen
- KTMp 953/1999 37§ ja 938/1999 mukaisten teollisuusputkistojen
  valmistus ja PED:n luokkaan II asti ja  lopputarkastuksen tekeminen
  (A1-moduuli)
- Menetelmäkokein pätevöitetyt hitsausohjeet (PED) kattavat mm.
  hiiliteräkset, kuumalujat, austeniittiset ja nikkeliteräkset (Inconel)
  menetelmillä 111,141 ja 135/136
- Hitsaajien pätevöinti EN 287-1 mukaisesti

- Hitsaussuunnitelmien laadinta ja NoBo:n hyväksyttämiset
- Painelaitedirektiivin mukainen dokumentaatio, ml 
  hitsausdokumentaatio
- Projektien kokonaishallinta suunnittelun varmentamisesta
  käyttöönottoon
Copyright © 2018 Efkava Oy    Suunnittelu ja toteutus Design Kumina